Socialinio verslo kūrimo ir plėtros skatinimas Telšių regione

www.esinvesticijos.lt

Telšių regiono socialinio verslo idėjų konkursas

Nuotraukos autorius Plungės technologijų ir verslo mokykla

                   

Esate neabejingas visuomenės socialinėms problemoms? Siekiate harmoningos aplinkos ne tik sau bet ir kitiems? Turite socialiai atsakingo verslo idėją, bet trūksta paskatos pradėti?

Kviečiame teikti paraiškas socialinio verslo  idėjų konkursui 

Konkurse gali dalyvauti visi Telšių regiono  verslininkai, dar tik turintys verslo idėją, ar jau registruotos ir ne ilgiau kaip 12 mėnesių iki socialinio verslo paskatos gavimo veikiančios įmonės (t.y. ne anksčiau nei 2020-05-01).

Laukiamos idėjos, kai pasirinkto verslo modelis yra siekiantis socialinio poveikio, o vykdant veiklą, sprendžiamos visuomenės socialinės problemos bent vienoje iš į šių sričių:

  • efektyvus gamtos išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas, klimato kaita;
  • biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga, gyvūnų globa;
  • kultūrinė veikla ir visuomenės kūrybiškumo ugdymas;
  •  ligų prevencija, pacientų teisių gynimas ir tarpusavio pagalbos stiprinimas;
  • visuomenės sveikatinimas;
  •  žmogaus teisių ir lygių galimybių gynimas ir užtikrinimas;
  •  pilietiškumo, patriotiškumo ugdymas, emigracijos mažinimas, visuomenės švietimas ir informavimas valstybės gynybos klausimais;
  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintame Socialinių paslaugų kataloge nustatytų socialinių paslaugų teikimas;
  • neįgaliųjų veiklos sąlygų gerinimas ir galimybių laisvai judėti bei naudotis visuomenėje teikiamomis paslaugomis užtikrinimas.

Išsami konkurso informacija, paraiškos forma su priedais yra patalpinti konkurso organizatorių svetainėse: www.tavi.lt; www.plungestvm.lt; www.rietavovic.lt; www.visit.mazeikiai.lt;

Užpildytas ir pasirašytas paraiškas (skenuotų dokumentų paketą)  siųsti  el. paštu info@tavi.lt  iki 2021 m. balandžio 16 d.

tel. pasiteiravimui 8640 50507

Projekto organizatoriai pirmojo paraiškų vertinimo etapo metu atrinktas socialinio verslo idėjas pakvies į antrąjį projekto etapą skirtą socialinio verslo koncepcijų galutiniam parengimui, verslo plano išgryninimui, kuris bus papildomas mokymais ir individualiomis konsultacijomis. Po šio etapo išgrynintos idėjos bus  išplėtotos iki socialinių verslų sukūrimo. Net 12 socialinių verslų bus skirtas iki 15 tūkst. eurų finansavimas verslo pradžiai.

Organizatoriai

VšĮ Plungės technologijų ir verslo mokykla

VšĮ  Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras

VšĮ Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

VšĮ Telšių apskrities verslo inkubatorius

Projektas dalinai finansuojamas  Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis

Iniciatyva vykdoma įgyvendinant projektą „Socialinio verslo kūrimo ir plėtros skatinimas  Telšių regione“ Nr. 08.5.1-ESFA-K-853-01-0017.

2021 03 29

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *